Ricky Williams

[RO] – Pentru a vorbi despre echilibru, este mai ușor să vorbim despre ceea ce este dezechilibrat. Și cred că oricând ai vreo boală, iar boală înseamnă lipsă de ușurință, lipsă de flux… boală. Deci, de fiecare dată când există boală, ești dezechilibrat, fie că este vorba de gelozie, furie, lăcomie, anxietate, frică.

[EN] – To talk about balance, it’s easier to talk about what’s out of balance. And I think anytime that you have any disease, and disease meaning lack of ease, lack of flow… dis-ease. So any time there’s disease, you’re out of balance, whether it’s jealousy, anger, greed, anxiety, fear.

Autor: Ricky Williams

Citeste si  Rodney Dangerfield