Thomas Jefferson

[RO] – Sper că la nașterea ei vom zdrobi aristocrația corporațiilor noastre cu bani care îndrăznesc deja să provoace guvernul nostru la un proces prin putere și să sfideze legile țării noastre.

[EN] – I hope we shall crush in its birth the aristocracy of our monied corporations which dare already to challenge our government to a trial by strength, and bid defiance to the laws of our country.

Autor: Thomas Jefferson

Citeste si  Jesse Jackson