Joseph Butler

[RO] – Suma întregului este clar următoarea: natura omului considerată în calitatea sa unică și numai în ceea ce privește lumea prezentă, este adaptată și îl conduce să atingă cea mai mare fericire pe care o poate pentru sine în lumea prezentă.

[EN] – The sum of the whole is plainly this: The nature of man considered in his single capacity, and with respect only to the present world, is adapted and leads him to attain the greatest happiness he can for himself in the present world.

Autor: Joseph Butler

Citeste si  K. Eric Drexler