Donald Cargill

[RO] – E mult de când m-aș fi putut aventura în veșnicie, prin mila lui Dumnezeu și prin meritele lui Hristos, dar moartea a rămas oarecum îngrozitoare, iar asta acum este luată și acum moartea nu mai este pentru mine, ci să mă arunc în brațele soțului meu și să mint. jos cu El.

[EN] – It is long since I could have adventured on eternity, through God’s mercy and Christ’s merits but death remained somewhat terrible, and that now is taken away and now death is no more to me, but to cast myself into my husband’s arms, and to lie down with Him.

Autor: Donald Cargill

Citeste si  Daniel H. Wilson