Wangari Maathai

[RO] – A fost ușor să mă persecuți fără ca oamenii să se simtă rușinați. A fost ușor să mă calomnieze și să mă proiecteze ca pe o femeie care nu a urmat tradiția unei „femei africane bune” și ca o elitistă foarte educată care încerca să arate femeilor africane inocente moduri de a face lucruri care nu erau acceptabile pentru bărbații africani. .

[EN] – It was easy to persecute me without people feeling ashamed. It was easy to vilify me and project me as a woman who was not following the tradition of a ‘good African woman’ and as a highly educated elitist who was trying to show innocent African women ways of doing things that were not acceptable to African men.

Autor: Wangari Maathai

Citeste si  William Hazlitt