[RO] – Un om trebuie să învețe că nu poate comanda lucruri, dar că își poate porunci singur că nu poate constrânge voințele altora, ci că își poate modela și stăpâni propria voință: iar lucrurile îi servesc pe cel care slujește Adevărului, oamenii caută călăuzirea celui care este stăpân pe sine.

[EN] – A man has to learn that he cannot command things, but that he can command himself that he cannot coerce the wills of others, but that he can mold and master his own will: and things serve him who serves Truth people seek guidance of him who is master of himself.

Autor: James Allen

Citeste si  Denis Diderot